Leren om loodgieter te worden

Loodgieter worden is geen gemakkelijk klus. Een goede loodgieter, en zeker een gecertificeerde loodgieter heeft meestal een tweejarige opleiding genoten. Als dat niet voldoende is, heeft de loodgieter, om volwaardig te zijn, ook heel wat jaren ervaring opgedaan om zijn vak beter te leren.

Het is ten eerste van belang om aan te geven wat en wie loodgieters precies zijn. Loodgieters zijn al jaren n Nederland een van de belangrijkste onderdelen van de gemeenschap. Loodgieters houden zich bezig met namelijk:

 • Het onderhouden van rioleringen
 • Het onderhouden van CV ketels
 • Het aanbrengen en onderhouden van dakgoten
 • Het ontstoppen van verstoppingen
 • Koeltechniek
 • Waterleiding installatie

Waarom is het nu van belang om te leren hoe het loodgieterswerk gedaan wordt en er niet gewoon mee te beginnen? Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven, wat de consequenties zijn van het niet leren. Stel je nou eens voor dat jij een loodgieter in dienst neemt die noch een scholing heeft genoten en noch over werkervaring beschikt. Deze loodgieter Den Haag is vervolgens van plan om jou riolering aan te pakken, die al zes maanden buiten werking is. De riolering is zodanig verstop, dat jij met jou slimme ingreepjes zelfs er niets aan kon doen. Uiteindelijk heb je een loodgieter die op het zelfde niveau als jou denkt. Die zal nu op jou kosten, ten eerste het werk leren, en vervolgens het werk uitvoeren. Heb je hier de garantie dat deze loodgieter het werk naar behoren kan uitvoeren? Heb je garantie op een oplossing? Deze vragen kunnen gemakkelijk negatief worden beantwoord, gezien het op jou kostenleren niet echt hoeft te werken. Natuurlijk sluiten wij de uitzonderingen uit, maar in de meeste gevallen ligt het in de verwachting dat deze loodgieter een heel slechte job zal klaren.

Onderzoekjes

Het belangrijke hierbij is zeker dat de klanten op de hoogte blijven van de nieuwe en oude ontwikkelingen binnen de loodgieterswereld. Zo dient de klant na te gaan, waar de loodgieter precies vandaan komt, voor welkbedrijf die werkt, als die eventueel werkervaring heeft etc. Meestal is de werkervaring van de loodgieter na te trekken door een vrijblijvende offerte op te vragen. De meeste. De meeste loodgieters zijn instaat om een goede offerte op te maken. Kan de loodgieter geen offerte presenteren, dan kies je liever een andere loodgieter uit. Ook kan er door de hoogte van de prijs een conclusie worden getrokken. Meestal prijst een ervaren loodgieter die over voldoende klanten beschikt een middelmatige of iets hogere prijs dan normale niet ervaren loodgieters.

Indien het dan nog niet lukt, vraag maar aan het bedrijf waar de loodgieter werkzaam is, naar specifieke informatie over de loodgieter. Dit op zich lijkt heel veel werk. Je zult natuurlijk denken dat het maar kleine werkzaamheden zin die zo spoedig als mogelijk opgelost moeten worden en jij dus gen tijd hebt voor dit soort ‘onderzoekjes’. Dit is gewoon de zienswijze. Stel nou dat de nietervaren loodgieter er een groter probleem van veroorzaak, zul je als klant er spijt van hebben, het ‘onderzoekje’ niet te hebben uitgevoerd. Vermijdt deze spijt en geniet van goede diensten.

 

mathematics-1509559_960_720

Leerkrachten dienen ook met de tijd mee te gaan

Leerkrachten dienen met de tijd mee te gaan, willen zij in deze nieuwe digitale tijdperk een juiste inruk achterlaten bij hun leerlingen.

Met de tijd meegaan betekend simpel weg dat jij als leerkracht op het niveau van de kinderen moet kunnen denken. Vele kinderen lopen vandaag de dag met een mobiele telefoon of een smartphone zoals beter bekend. Deze technologische mogelijkheid heeft ertoe geleid dat een groot deel van de kinderen op de wereld, de wereld op en ander manier hebben leren kennen dan wij in onze jongere jaren hebben mogen leren. Dit kan soms even verwarrend zijn, maar voor jou als leerkracht is het dus van belang dat jij rekening houd met deze situatie en zoveel als mogelijk tracht om te begrijpen waar de kinderen makkelijker mee te vinden zijn.

De te behandelen onderdelen in deze tekst zijn:

 • Kennis maken met sociale media
 • Beleven wat de kinderen beleven
 • Afspraken maken
 • Het bewijst zijn nut

 

Kennis maken met sociale media

Probeer dus ook, indien je dat nog niet hebt gedaan, kennis te maken met sociale media. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Facebook. Facebook kan een heel handige tool zijn om zowel kennis te maken met de sociale media, als het vergaren van meer informatie over de omgeving(intern en extern).

Beleven wat de kinderen beleven

Op zo een manier kun je ok proberen te beleven wat de kinderen beleven. Beleef je ook wat de kinderen beleen, dan begrijp je hen ook beter.

Het is nodig om dus ook deze tool in te zetten om jou kinderen beter te leren kennen. Het zijn natuurlijk niet jou kinderen. die blijven thuis bij hun ouders of verzorgers. Het is daarom handig om de kinderen via sociale media te leren kennen. De coaching kan ook op sociale media doorgaan, terwijl je zo ook de kinderen tijdens niet schooluren kunt monitoren.

Afspraken maken

De sociale media kan ook bijvoorbeeld worden gebruikt om afspraken te maken of gemiste lessen in te halen. Stel nou dat je de les van vandaag hebt gemist vanwege wat voor reden dan ook. Met sociale media kun je ten eerste, vrijblijvende afspraken maken met de leerlingen. Je spreekt met hen af, om hoe laat jullie allemaal online komen, om een deel van de lessen te bespreken. Vervolgens kun je ook online de gemiste lessen bespreken of verzorgen. Op zo een manier heb je de gemiste kennis overgebracht, door het gebruik van sociale media, terwijl je ook de nodige aandacht van de leerlinge krijgt.

Het bewijst zijn nut

Natuurlijk is de sociale media niet op alle soorten lessen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke opvoeding. daar heb je in ieder geval de fysieke aanwezigheid nodig van de leerlingen. Dan nog kan de fysieke aanwezigheid ook worden gecoördineerd door middel van sociale media.

Zo kun je zien dat sociale media niet alleen voor slechte, maar ook voor goede dingen kan worden ingezet. Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen er nuttig gebruik van maken.

 

Hieronder volgen enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Lda2rIGY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lbXbyQUIg

 

 

board-1614646_960_720

Traditionele wijze van lesgeven tegenover de behoefte

De traditionele wijze van lesgeven is alom bekend. Leerkrachten in Nederland worden vandaag de dag nog steeds op de traditionele wijze opgeleid. Dit is bedoeld om voor de klas te gaan staan, en lessen/vakken te verzorgen aan leerlingen.  Hieronder volgen enkele zaken die men leert op de opleiding:

 • Een goed begin is het halve werk: Als kinderen bij jou in de klas komen dienen zij precies te weten wat zij moeten doen. Voordat je begint met het verzorgen van jou lessen, laat de kinderen gewoon een leesboek pakken en wat lezen. Zo krijg je de kinderen automatisch in de leersfeer.
 • Begin de dag met een eigenwijsje: Begin de dag met een eigenwijsje en niet met een grapje. Dat mag natuurlijk ook, want een grapje hoort er altijd bij. Een eigenwijsje is een positief leren kaartje.
 • Overzichtelijk lokaal: Zorg voor een rustig en overzichtelijk klaslokaal. als jo lokaal volhangt met allerlei lijnen, papieren en niet-doorloopbare stoelen en tafels dan is dat een onbegonnen dag.
 • Gebruik het stilte teken: Een vinger voor jou mond en een ander hand omhoog. Doe dit vaker en uiteindelijk beseffen de kinderen automatisch dat de juf of meester wat wilt zeggen.
 • Sta open voor afleiding: Het is altijd van belang dat jou lessen goed en duidelijk overkomen bij jouleerlingen. Indien een leerling iets niet begrijpt, en hij of zij daartoe vragen te stellen heeft, biedt de ruimte om de vragen te stellen.
 • Goede voorbeeld geven: Geef af en toe de goede of juiste voorbeeld. Als het nodig is, pak af en toe zelf een bezem om een vuil stuk in het lokaal schoon te krijgen..
 • Korte uitleg: Kinderen hebben een korte spanningsboog. Vertel je hen een lang verhaal, dan mis je waarschijnlijk halverwege al een groot deel van hun aandacht. \
 • Praat zacht: Praat zacht en ook nog normaal. As jij hard praat, hebben de kinderen ook de neiging om hard te praten. (https://www.youtube.com/watch?v=fKaBnwOTI5A).
 • Evalueren: Zorg er altijd voor dat je evalueert. Evalueer wat er allemaal is overgekomen. Zo zie je ook in wat er allemaal goed gaat en wat er niet goed gaat ij het doceren.

Verandering

Echter rijst nu de vraag als het nog zin heeft om leerkrachten voor zo een manier van lesgeven te blijven voorbereiden. De technologie heeft de wereld op zijn kop gegooid. Leerlingen zijn per heden niet meer geïnteresseerd in het volgen van vakken. Men wenst meer competentiegericht onderwijs te volgen,. Iets dat bij het volgen van traditioneel onderwijs niet zal lukken. Enkele scholen in Nederland hebben al een aanvang gemaakt met dit veranderingsproces, omdat men ervan bewust is dat het enige dat constant is, de ‘verandering’ is. Voor de rest is niets anders constant. Zodoende dient het onderwijssysteem ook te worden aangepast naar de behoefte van de huidige en de toekomstige generatie.

Bewustwording

Vandaag de dag is er qua dit onderdeel ook heel wat bewustwording bij leerkrachten te merken. Die wensen zich op een of ander manier aan de veranderde omstandigheden aan te passen dor meer gebruik te maken van de technologie bij het lesgeven. Echter dient het systeem compleet te worden getransformeerd, wil men de juiste effecten zien.

 

bookshop-1759619_960_720

Leerkracht maakt het verschil

Als leerkracht dien je er rekening mee te houden, dat jou taak verbonden is aan een algemene leerdoel, dat in beginsel door de overheid wordt vastgesteld. De overheid bepaald in welke richting de leerdoelen worden gepositioneerd. Leerkrachten dienen zich aan deze leerdoelen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een doel als competentiegericht onderwijs verzorgen. Indien dit doel niet gehaald wordt, bestaat de kans er dat jij als leerkracht hebt gefaald. De overheid zal hierin feite moeten ingrijpen, door of het leerkrachtenkorps aan te spreken, bij te scholen of zelfs te vervangen. Het belangrijke is dat de juiste doelen op een juiste manier worden gerealiseerd.

De te bespreken onderdelen in dit geheel zijn:

 • Hoe komt het dat de leerkracht nou zoveel invloed heeft op de kinderen?
 • Resultaten boeken
 • Uitdagende doelen

 

Hoe komt het dat de leerkracht nou zoveel invloed heeft op de kinderen?

Echter, voor wat het vormen van de kinderen betreft, is de leerkracht in de meeste gevallen compleet zelfstandig en volledig verantwoordelijk. De overheid zal niet bij elk kind individueel langlopen om te evalueren als het gedrag of vorming van het kind juist is. Daartoe heeft de overheid de leerkrachten voldoende vrijheid geboden. Daarnaast heeft de leerkracht de meeste invloed op de leerprestaties. Leerkrachten zijn degenen die de informatie overbrengen aan de leerlingen. De manier waarop de leerkrachten hun informatie overbrengen, en de informatie die de leerkracht overbrengt, heeft een effect op het kind. Zo kan een kind bij het missen van bepaalde basis beginselen bij het overnemen van informatie, het compleet beeld missen, is het kind het compleet beeld, dan zal de prestatie van het kind negatief zijn. negatieve prestaties monden uit in negatieve resultaten. Dit betekend uiteindelijk dat de leerkracht zijn of haar doel niet heeft bereikt. Op zijn beurt heeft de overheid haar doel niet bereikt.

Resultaten boeken

De wetenschap leert ons eigenlijk dat effectieve leerkrachten te peilen zijn aan de hand van de resultaten die zij boeken. Zulke leerkrachten hebben vooral een goede relatie met hun leerlingen. Deze relatie wordt opgebouwd door het open stelen van de communicatielijnen. Kan het kind zijn leerkracht niet vrijelijk benaderen met zijn of haar problemen, dan kan er geen goede basis bestaan voor communicatie. Goede relaties hebben met leerlingen maakt dat de leerlingen zich op een of ander manier veilig voelen. Een veilig gevoel maakt dat kinderen vrijelijk kunne praten. Kinderen zijn dan niet meer bang om fouten te maken. Maken zij toch fouten, dan zien zij de gemakte fouten als leermomenten.

Uitdagende doelen

Een effectieve leerkracht zorgt er ook altijd voor dat zijn of haar leerlingen uitdagende doelen moeten realiseren en de doelgericht interacteren. Uitdagende doelen maken uiteindelijk dat de leerlingen op een of ander manier makkelijker onderling communiceren over de uitdaging. Dit brengt weer een ander dimensie van communicatie met zich mee. Het brengt een heel ander gevoel van betrokkenheid met zich mee. Deze uitdagingen maken uiteindelijkook dat de kinderen aan het denken worden gezet. Aan het denken worden gezet betekent automatisch dat de hersenspieren loskomen en de kinderen klaarstomen voor grotere dingen.

Hieronder volgen enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Lda2rIGY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lbXbyQUIg

 

 

school-1655571_960_720

Hoe wordt je een succesvolle leerkracht?

Hoe wordt je een succesvolle leerkracht? Deze vraag zal zeker zowel leerkrachten in opleiding als vele afgestudeerde leerkrachten bezig houden. Dit zeker vanwege de enorme behoefte aan goed onderwijs in een periode waar de wereld heel snel aan ons voorbij gaat.

Een antwoord op deze vraag is natuurlijk niet heel makkelijk gegeven.

Er zijn heel veel leerdoelen en leermethoden waarmee er rekening gehouden moet worden, wilt een leerkracht succesvol zijn in haar taakvoering.

Denk bij deze aan zaken als

 • Het nastreven van de leerdoelen
 • Interactief bezig zijn
 • Met de tijd mee gaan
 • Sturen waar nodig

 

Het nastreven van de leerdoelen

Als leerkracht dien je er rekening mee te houden, dat jou taak verbonden is aan een algemene leerdoel, dat in beginsel door de overheid wordt vastgesteld. De overheid bepaald in welke richting de leerdoelen worden gepositioneerd. Leerkrachten dienen zich aan deze leerdoelen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een doel als competentiegericht onderwijs verzorgen. Indien dit doel niet gehaald wordt, bestaat de kans er dat jij als leerkracht hebt gefaald. De overheid zal hierin feite moeten ingrijpen, door of het leerkrachtenkorps aan te spreken, bij te scholen of zelfs te vervangen. Het belangrijke is dat de juiste doelen op een juiste manier worden gerealiseerd.

Interactief bezig zijn

Interactief bezig zijn houd gewoon in dat jij als leerkracht op geen enkel manier de enige spreker moet zijn in jou klas. Natuurlijk zou jij de boventoon kunnen voeren, omdat het uiteindelijk duidelijk moet zijn wie de leiding heeft in de klas. Echter moet het niet gaan lijken op een stuk dictatuur. Kinderen moeten tenminste de vrijheid hebben om te kunnen zeggen dat zij iets niet begrijpen of willen uitleggen waarom zij anders deken dan de leerkracht heeft uitgelegd. Hierbij is dus van belang dat jij als leerkracht de kinderen in de gelegenheid stelt om ook te praten. Indien zij daartoe niet gewend worden, bestaat de kans er ook op het niet realiseren van kinderen die hun eigen mening kunnen vormen.

Met de tijd mee gaan

Met de tijd meegaan betekend simpel weg dat jij als leerkracht op het niveau van de kinderen moet kunnen denken. Vele kinderen lopen vandaag de dag met een mobiele telefoon of een smartphone zoals beter bekend. deze technologische mogelijkheid heeft ertoe geleid dat een grot deel van de kinderen op de wereld, de wereld op en ander manier hebben leren kennen dan wij in onze jongere jaren hebben mogen leren. Dit kan soms even verwarrend zijn, maar voor jou als leerkracht is het dus van belang dat jij rekening houd met deze situatie en zoveel als mogelijk tracht om te begrijpen waar de kinderen makkelijker mee te vinden zijn.

Sturen waar nodig

 

Daar je de kinderen begrijpt en weet wat zij allemaal doen en kunnen doen, bestaat er ook een mogelijkheid om de kinderen op een gewenst manier te vormen. Indien je merkt dat de kinderen een verkeerde pad opgaan, kun je bijvoorbeeld jou eigen kennisinzetten om de kinderen op het juiste pad te brengen. Ok kun je bij het tijdig signaleren van problemen ervoor zorg dragen en dat het kind bij een ander bron hulp kan putten.

 

Hieronder volgen enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Lda2rIGY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lbXbyQUIg