Monthly Archives: december 2016

Leren om loodgieter te worden

Loodgieter worden is geen gemakkelijk klus. Een goede loodgieter, en zeker een gecertificeerde loodgieter heeft meestal een tweejarige opleiding genoten. Als dat niet voldoende is, heeft de loodgieter, om volwaardig te zijn, ook heel wat jaren ervaring opgedaan om zijn vak beter te leren.

Het is ten eerste van belang om aan te geven wat en wie loodgieters precies zijn. Loodgieters zijn al jaren n Nederland een van de belangrijkste onderdelen van de gemeenschap. Loodgieters houden zich bezig met namelijk:

  • Het onderhouden van rioleringen
  • Het onderhouden van CV ketels
  • Het aanbrengen en onderhouden van dakgoten
  • Het ontstoppen van verstoppingen
  • Koeltechniek
  • Waterleiding installatie

Waarom is het nu van belang om te leren hoe het loodgieterswerk gedaan wordt en er niet gewoon mee te beginnen? Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven, wat de consequenties zijn van het niet leren. Stel je nou eens voor dat jij een loodgieter in dienst neemt die noch een scholing heeft genoten en noch over werkervaring beschikt. Deze loodgieter Den Haag is vervolgens van plan om jou riolering aan te pakken, die al zes maanden buiten werking is. De riolering is zodanig verstop, dat jij met jou slimme ingreepjes zelfs er niets aan kon doen. Uiteindelijk heb je een loodgieter die op het zelfde niveau als jou denkt. Die zal nu op jou kosten, ten eerste het werk leren, en vervolgens het werk uitvoeren. Heb je hier de garantie dat deze loodgieter het werk naar behoren kan uitvoeren? Heb je garantie op een oplossing? Deze vragen kunnen gemakkelijk negatief worden beantwoord, gezien het op jou kostenleren niet echt hoeft te werken. Natuurlijk sluiten wij de uitzonderingen uit, maar in de meeste gevallen ligt het in de verwachting dat deze loodgieter een heel slechte job zal klaren.

Onderzoekjes

Het belangrijke hierbij is zeker dat de klanten op de hoogte blijven van de nieuwe en oude ontwikkelingen binnen de loodgieterswereld. Zo dient de klant na te gaan, waar de loodgieter precies vandaan komt, voor welkbedrijf die werkt, als die eventueel werkervaring heeft etc. Meestal is de werkervaring van de loodgieter na te trekken door een vrijblijvende offerte op te vragen. De meeste. De meeste loodgieters zijn instaat om een goede offerte op te maken. Kan de loodgieter geen offerte presenteren, dan kies je liever een andere loodgieter uit. Ook kan er door de hoogte van de prijs een conclusie worden getrokken. Meestal prijst een ervaren loodgieter die over voldoende klanten beschikt een middelmatige of iets hogere prijs dan normale niet ervaren loodgieters.

Indien het dan nog niet lukt, vraag maar aan het bedrijf waar de loodgieter werkzaam is, naar specifieke informatie over de loodgieter. Dit op zich lijkt heel veel werk. Je zult natuurlijk denken dat het maar kleine werkzaamheden zin die zo spoedig als mogelijk opgelost moeten worden en jij dus gen tijd hebt voor dit soort ‘onderzoekjes’. Dit is gewoon de zienswijze. Stel nou dat de nietervaren loodgieter er een groter probleem van veroorzaak, zul je als klant er spijt van hebben, het ‘onderzoekje’ niet te hebben uitgevoerd. Vermijdt deze spijt en geniet van goede diensten.

 

Leerkrachten dienen ook met de tijd mee te gaan

Leerkrachten dienen met de tijd mee te gaan, willen zij in deze nieuwe digitale tijdperk een juiste inruk achterlaten bij hun leerlingen.

Met de tijd meegaan betekend simpel weg dat jij als leerkracht op het niveau van de kinderen moet kunnen denken. Vele kinderen lopen vandaag de dag met een mobiele telefoon of een smartphone zoals beter bekend. Deze technologische mogelijkheid heeft ertoe geleid dat een groot deel van de kinderen op de wereld, de wereld op en ander manier hebben leren kennen dan wij in onze jongere jaren hebben mogen leren. Dit kan soms even verwarrend zijn, maar voor jou als leerkracht is het dus van belang dat jij rekening houd met deze situatie en zoveel als mogelijk tracht om te begrijpen waar de kinderen makkelijker mee te vinden zijn.

De te behandelen onderdelen in deze tekst zijn:

  • Kennis maken met sociale media
  • Beleven wat de kinderen beleven
  • Afspraken maken
  • Het bewijst zijn nut

 

Kennis maken met sociale media

Probeer dus ook, indien je dat nog niet hebt gedaan, kennis te maken met sociale media. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Facebook. Facebook kan een heel handige tool zijn om zowel kennis te maken met de sociale media, als het vergaren van meer informatie over de omgeving(intern en extern).

Beleven wat de kinderen beleven

Op zo een manier kun je ok proberen te beleven wat de kinderen beleven. Beleef je ook wat de kinderen beleen, dan begrijp je hen ook beter.

Het is nodig om dus ook deze tool in te zetten om jou kinderen beter te leren kennen. Het zijn natuurlijk niet jou kinderen. die blijven thuis bij hun ouders of verzorgers. Het is daarom handig om de kinderen via sociale media te leren kennen. De coaching kan ook op sociale media doorgaan, terwijl je zo ook de kinderen tijdens niet schooluren kunt monitoren.

Afspraken maken

De sociale media kan ook bijvoorbeeld worden gebruikt om afspraken te maken of gemiste lessen in te halen. Stel nou dat je de les van vandaag hebt gemist vanwege wat voor reden dan ook. Met sociale media kun je ten eerste, vrijblijvende afspraken maken met de leerlingen. Je spreekt met hen af, om hoe laat jullie allemaal online komen, om een deel van de lessen te bespreken. Vervolgens kun je ook online de gemiste lessen bespreken of verzorgen. Op zo een manier heb je de gemiste kennis overgebracht, door het gebruik van sociale media, terwijl je ook de nodige aandacht van de leerlinge krijgt.

Het bewijst zijn nut

Natuurlijk is de sociale media niet op alle soorten lessen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke opvoeding. daar heb je in ieder geval de fysieke aanwezigheid nodig van de leerlingen. Dan nog kan de fysieke aanwezigheid ook worden gecoördineerd door middel van sociale media.

Zo kun je zien dat sociale media niet alleen voor slechte, maar ook voor goede dingen kan worden ingezet. Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen er nuttig gebruik van maken.

 

Hieronder volgen enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Lda2rIGY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lbXbyQUIg