Daily Archives: december 15, 2016

Leren om loodgieter te worden

Loodgieter worden is geen gemakkelijk klus. Een goede loodgieter, en zeker een gecertificeerde loodgieter heeft meestal een tweejarige opleiding genoten. Als dat niet voldoende is, heeft de loodgieter, om volwaardig te zijn, ook heel wat jaren ervaring opgedaan om zijn vak beter te leren.

Het is ten eerste van belang om aan te geven wat en wie loodgieters precies zijn. Loodgieters zijn al jaren n Nederland een van de belangrijkste onderdelen van de gemeenschap. Loodgieters houden zich bezig met namelijk:

  • Het onderhouden van rioleringen
  • Het onderhouden van CV ketels
  • Het aanbrengen en onderhouden van dakgoten
  • Het ontstoppen van verstoppingen
  • Koeltechniek
  • Waterleiding installatie

Waarom is het nu van belang om te leren hoe het loodgieterswerk gedaan wordt en er niet gewoon mee te beginnen? Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven, wat de consequenties zijn van het niet leren. Stel je nou eens voor dat jij een loodgieter in dienst neemt die noch een scholing heeft genoten en noch over werkervaring beschikt. Deze loodgieter Den Haag is vervolgens van plan om jou riolering aan te pakken, die al zes maanden buiten werking is. De riolering is zodanig verstop, dat jij met jou slimme ingreepjes zelfs er niets aan kon doen. Uiteindelijk heb je een loodgieter die op het zelfde niveau als jou denkt. Die zal nu op jou kosten, ten eerste het werk leren, en vervolgens het werk uitvoeren. Heb je hier de garantie dat deze loodgieter het werk naar behoren kan uitvoeren? Heb je garantie op een oplossing? Deze vragen kunnen gemakkelijk negatief worden beantwoord, gezien het op jou kostenleren niet echt hoeft te werken. Natuurlijk sluiten wij de uitzonderingen uit, maar in de meeste gevallen ligt het in de verwachting dat deze loodgieter een heel slechte job zal klaren.

Onderzoekjes

Het belangrijke hierbij is zeker dat de klanten op de hoogte blijven van de nieuwe en oude ontwikkelingen binnen de loodgieterswereld. Zo dient de klant na te gaan, waar de loodgieter precies vandaan komt, voor welkbedrijf die werkt, als die eventueel werkervaring heeft etc. Meestal is de werkervaring van de loodgieter na te trekken door een vrijblijvende offerte op te vragen. De meeste. De meeste loodgieters zijn instaat om een goede offerte op te maken. Kan de loodgieter geen offerte presenteren, dan kies je liever een andere loodgieter uit. Ook kan er door de hoogte van de prijs een conclusie worden getrokken. Meestal prijst een ervaren loodgieter die over voldoende klanten beschikt een middelmatige of iets hogere prijs dan normale niet ervaren loodgieters.

Indien het dan nog niet lukt, vraag maar aan het bedrijf waar de loodgieter werkzaam is, naar specifieke informatie over de loodgieter. Dit op zich lijkt heel veel werk. Je zult natuurlijk denken dat het maar kleine werkzaamheden zin die zo spoedig als mogelijk opgelost moeten worden en jij dus gen tijd hebt voor dit soort ‘onderzoekjes’. Dit is gewoon de zienswijze. Stel nou dat de nietervaren loodgieter er een groter probleem van veroorzaak, zul je als klant er spijt van hebben, het ‘onderzoekje’ niet te hebben uitgevoerd. Vermijdt deze spijt en geniet van goede diensten.