Tag Archives: effectief

Leerkracht maakt het verschil

Als leerkracht dien je er rekening mee te houden, dat jou taak verbonden is aan een algemene leerdoel, dat in beginsel door de overheid wordt vastgesteld. De overheid bepaald in welke richting de leerdoelen worden gepositioneerd. Leerkrachten dienen zich aan deze leerdoelen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een doel als competentiegericht onderwijs verzorgen. Indien dit doel niet gehaald wordt, bestaat de kans er dat jij als leerkracht hebt gefaald. De overheid zal hierin feite moeten ingrijpen, door of het leerkrachtenkorps aan te spreken, bij te scholen of zelfs te vervangen. Het belangrijke is dat de juiste doelen op een juiste manier worden gerealiseerd.

De te bespreken onderdelen in dit geheel zijn:

  • Hoe komt het dat de leerkracht nou zoveel invloed heeft op de kinderen?
  • Resultaten boeken
  • Uitdagende doelen

 

Hoe komt het dat de leerkracht nou zoveel invloed heeft op de kinderen?

Echter, voor wat het vormen van de kinderen betreft, is de leerkracht in de meeste gevallen compleet zelfstandig en volledig verantwoordelijk. De overheid zal niet bij elk kind individueel langlopen om te evalueren als het gedrag of vorming van het kind juist is. Daartoe heeft de overheid de leerkrachten voldoende vrijheid geboden. Daarnaast heeft de leerkracht de meeste invloed op de leerprestaties. Leerkrachten zijn degenen die de informatie overbrengen aan de leerlingen. De manier waarop de leerkrachten hun informatie overbrengen, en de informatie die de leerkracht overbrengt, heeft een effect op het kind. Zo kan een kind bij het missen van bepaalde basis beginselen bij het overnemen van informatie, het compleet beeld missen, is het kind het compleet beeld, dan zal de prestatie van het kind negatief zijn. negatieve prestaties monden uit in negatieve resultaten. Dit betekend uiteindelijk dat de leerkracht zijn of haar doel niet heeft bereikt. Op zijn beurt heeft de overheid haar doel niet bereikt.

Resultaten boeken

De wetenschap leert ons eigenlijk dat effectieve leerkrachten te peilen zijn aan de hand van de resultaten die zij boeken. Zulke leerkrachten hebben vooral een goede relatie met hun leerlingen. Deze relatie wordt opgebouwd door het open stelen van de communicatielijnen. Kan het kind zijn leerkracht niet vrijelijk benaderen met zijn of haar problemen, dan kan er geen goede basis bestaan voor communicatie. Goede relaties hebben met leerlingen maakt dat de leerlingen zich op een of ander manier veilig voelen. Een veilig gevoel maakt dat kinderen vrijelijk kunne praten. Kinderen zijn dan niet meer bang om fouten te maken. Maken zij toch fouten, dan zien zij de gemakte fouten als leermomenten.

Uitdagende doelen

Een effectieve leerkracht zorgt er ook altijd voor dat zijn of haar leerlingen uitdagende doelen moeten realiseren en de doelgericht interacteren. Uitdagende doelen maken uiteindelijk dat de leerlingen op een of ander manier makkelijker onderling communiceren over de uitdaging. Dit brengt weer een ander dimensie van communicatie met zich mee. Het brengt een heel ander gevoel van betrokkenheid met zich mee. Deze uitdagingen maken uiteindelijkook dat de kinderen aan het denken worden gezet. Aan het denken worden gezet betekent automatisch dat de hersenspieren loskomen en de kinderen klaarstomen voor grotere dingen.

Hieronder volgen enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Lda2rIGY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lbXbyQUIg