Tag Archives: leerkracht

Hoe wordt je een succesvolle leerkracht?

Hoe wordt je een succesvolle leerkracht? Deze vraag zal zeker zowel leerkrachten in opleiding als vele afgestudeerde leerkrachten bezig houden. Dit zeker vanwege de enorme behoefte aan goed onderwijs in een periode waar de wereld heel snel aan ons voorbij gaat.

Een antwoord op deze vraag is natuurlijk niet heel makkelijk gegeven.

Er zijn heel veel leerdoelen en leermethoden waarmee er rekening gehouden moet worden, wilt een leerkracht succesvol zijn in haar taakvoering.

Denk bij deze aan zaken als

  • Het nastreven van de leerdoelen
  • Interactief bezig zijn
  • Met de tijd mee gaan
  • Sturen waar nodig

 

Het nastreven van de leerdoelen

Als leerkracht dien je er rekening mee te houden, dat jou taak verbonden is aan een algemene leerdoel, dat in beginsel door de overheid wordt vastgesteld. De overheid bepaald in welke richting de leerdoelen worden gepositioneerd. Leerkrachten dienen zich aan deze leerdoelen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een doel als competentiegericht onderwijs verzorgen. Indien dit doel niet gehaald wordt, bestaat de kans er dat jij als leerkracht hebt gefaald. De overheid zal hierin feite moeten ingrijpen, door of het leerkrachtenkorps aan te spreken, bij te scholen of zelfs te vervangen. Het belangrijke is dat de juiste doelen op een juiste manier worden gerealiseerd.

Interactief bezig zijn

Interactief bezig zijn houd gewoon in dat jij als leerkracht op geen enkel manier de enige spreker moet zijn in jou klas. Natuurlijk zou jij de boventoon kunnen voeren, omdat het uiteindelijk duidelijk moet zijn wie de leiding heeft in de klas. Echter moet het niet gaan lijken op een stuk dictatuur. Kinderen moeten tenminste de vrijheid hebben om te kunnen zeggen dat zij iets niet begrijpen of willen uitleggen waarom zij anders deken dan de leerkracht heeft uitgelegd. Hierbij is dus van belang dat jij als leerkracht de kinderen in de gelegenheid stelt om ook te praten. Indien zij daartoe niet gewend worden, bestaat de kans er ook op het niet realiseren van kinderen die hun eigen mening kunnen vormen.

Met de tijd mee gaan

Met de tijd meegaan betekend simpel weg dat jij als leerkracht op het niveau van de kinderen moet kunnen denken. Vele kinderen lopen vandaag de dag met een mobiele telefoon of een smartphone zoals beter bekend. deze technologische mogelijkheid heeft ertoe geleid dat een grot deel van de kinderen op de wereld, de wereld op en ander manier hebben leren kennen dan wij in onze jongere jaren hebben mogen leren. Dit kan soms even verwarrend zijn, maar voor jou als leerkracht is het dus van belang dat jij rekening houd met deze situatie en zoveel als mogelijk tracht om te begrijpen waar de kinderen makkelijker mee te vinden zijn.

Sturen waar nodig

 

Daar je de kinderen begrijpt en weet wat zij allemaal doen en kunnen doen, bestaat er ook een mogelijkheid om de kinderen op een gewenst manier te vormen. Indien je merkt dat de kinderen een verkeerde pad opgaan, kun je bijvoorbeeld jou eigen kennisinzetten om de kinderen op het juiste pad te brengen. Ok kun je bij het tijdig signaleren van problemen ervoor zorg dragen en dat het kind bij een ander bron hulp kan putten.

 

Hieronder volgen enkele leuke video’s:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Lda2rIGY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1lbXbyQUIg